Tjenester Wang HR

/Tjenester Wang HR
Tjenester Wang HR 2019-01-08T08:54:14+00:00

 

Wang HR

Wang HR har erfaring fra både operasjonell og strategisk HR arbeide.

Du kan benytte oss når du har behov spesialkompetanse til virksomheten med tiltak som krever hurtig og kortere ekstern bistand.

Vi kan selvfølgelig også bidra i et langsiktig strategiske perspektiv.

Våre tjenester:

  • Utvikling, Vedlikehold og kontinuerlig forbedring av HR–prosesser og prosedyrer
  • Bidrag i rekrutterings, on-boarding og off-boarding prosessene
  • Kompetansekartlegging og veien videre
  • Endringsprosesser
  • Generelle spørsmål rundt arbeidsrett
  • Implementering og utvikling av GDPR

Ellen M.G.Wang, Rådgiver HR